ביקור במדינה אחרת עם תרבות שונה...

כל יציאה מהשגרה וביקור במדינה אחרת עם תרבות שונה, מזכירה לי שוב שהחיים הם או המקום שנולדת בו או הדרך שהחלטת לנהל את חייך... השכמה מוקדמת ב-5 בבוקר, קפה וקוראסון במטבח ואנחנו עולים על האוטובוס.. חשוך בחוץ והשחר עולה אט אט בצבעיו היפים... השכמנ…